Berdiri aku di sini
Dengan jiwa bergelora
Meneriakkan semangat Pancasila
Dalam derap langkah islami
Aku pelajar yang berlandaskan Pancasila
Yang beriman berakhlak mulia
Yang mengikatkan diri di dalam muahadah-Nya
Dan bermujahadah sebagai konsekuensi yang utama
Akulah pelajar negeri
Yang selalu bertakziatun nufus di dalam diri
Riyadoh dalam setiap denyut nadi
Dengan semangat yang tak pernah mati

Akulah pelajar yang berkebhinekaan global
Menentang segala kemudharatan
Menjunjung tinggi nilai moral
Yang terpatri di relung kehidupan

Aku pelajar Indonesia kini
Akan mengikrarkan diri
Akan menjadi pribadi yang mandiri
Agar bermanfaat di tanah negeri
Membanggakan Sang Ilahi Rabbi

(Maheera Raysha Aisyah S)

?>